Här hittar du anvisningar och de ordningsregler som gäller i Brf Solhem

Tänk på att Du som föreningsmedlem ansvarar för Dina besökare och att de regler som gäller i föreningen respekteras.

Parkering och biltrafik på området
Först och främst handlar det om säkerhet. Det finns både barn och djur i föreningen, därför är det av högsta vikt att du visar hänsyn och kör försiktigt när du kör till och från din parkeringsplats. Det är tillåtet att köra fram till entréporten med bilen om man har tunga eller skrymmande föremål att bära in. Detsamma gäller naturligtvis vid in- eller utflyttning. Vid dessa tillfällen får trafikhindren (blomlådorna) flyttas. När du är klar skall trafikhindren ställas tillbaka och bilen flyttas.
Det är inte tillåtet att parkera på någon annan plats inom föreningen än på de för ändamålet avsedda. Det är således inte tillåtet att parkera på vägen framför p-platserna, helt eller delvis på gräsmattorna, på gången framför entréportarna eller vid källartrapporna, inte ens för en kort stund. Området bevakas av Avarn Security och felparkerade bilar riskerar kontrollavgift s.k. p-bot. Vill du hyra p-plats kontaktar du vicevärden.

Sopor
Brf Solhem sopsorterar. I de bruna tunnorna kastar du allt komposterbart avfall och i de gröna skall du slänga allt restavfall, allt enligt de anvisningar som delades ut i samband med övergången till sopsortering. Saknar du broschyren med anvisningarna, så finns den uppsatt vid soptunnorna. Du kan också läsa broschyren här!
Till miljöstationen vid Flugger Färg (Marsvägen) mitt emot Shellmacken, lämnas glasförpackningar och ej pantbara flaskor, alla metallförpackningar som t.ex. konserv- och ej pantbara aluminiumburkar, kapsyler, lock till glasburkar m.m. Batterier lämnas i återvinningsbehållare (finns i regel där du köpte batterierna). Övrigt avfall som t.ex. hela eller delar av möbler, elapparater, kablar och sladdar, färgburkar, byggavfall och frigolit lämnas på miljöstationen i Hallsberg eller på soptippen i Kvarntorp. Det samma gäller miljöfarligt avfall. Under våren och hösten ställer dessutom kommunen upp containrar utefter Solhemsgatan där du kan slänga dina grovsopor.  
När du behöver fler påsar för komposterbart avfall, så hittar du dem i en korg på väggen i källargången.

Trappuppgång, källare och andra allmänna utrymmen
Det är enligt "Lagen om skydd mot olyckor" absolut förbjudet att använda trapphusen som uppställnings- eller förvaringsplats för barnvagnar eller andra lösa föremål. Uppställda barnvagnar är t.ex. en mycket vanlig orsak till anlagd brand. Föremål i trapphus riskerar dessutom att försvåra utrymning i händelse av brand. Lagen gäller även om t.ex. barnvagnen bara skall stå i trapphuset under en kort stund. Samma lag gäller naturligtvis också för källargångar och andra allmänna utrymmen. Den som förvarar föremål i trapphus, källargångar eller andra allmänna utrymmen riskerar att få dem borttagna och t.o.m. kastade.
Undantag gäller för Rollator om den placeras på ett sådant sätt att den inte hindrar utrymning.

Entré och källardörrar
Entrédörrarna är låsta större delen av dygnet därför är det viktigt att du alltid har lägenhetsnyckeln med dig, även om du bara går ut med soporna. Se också till att dörrarna stängs ordentligt när du går ut eller in. Det är absolut förbjudet att placera ut föremål vid entrédörrarna som hindrar dem från att gå i lås, det ökar risken för inbrott.

Cykelparkering
Använd de cykelställ som finns på västra gavlarna eller ställ ner cykeln i cykelrummet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar vid östra husgavlarna, på framsidan av husen, på gräsmattorna eller mot husväggar.  

Mopeder
Mopeder, motorcyklar eller andra bensindrivna fordon får under inga omständigheter förvaras i källar- eller förrådsutrymmen. Bensindrivna maskiner som t.ex. röj- och motorsågar skall tömmas på bensin och förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt. Bensindunkar och/eller andra behållare med brandfarliga vätskor får inte förvaras i källar- eller förrådsutrymmen.  

Visa hänsyn
Mellan 22.00 – 06.00 skall det vara dygnsvila, ingen störande aktivitet får pågå. Tänk också på att det finns flera skiftarbetare boende i föreningen.

Spisfläktar
Det är tillåtet att installera motordriven fläkt ovanför spisen. MEN tänk på att ventilationskanalen måste provtryckas och installationen godkännas av sotare eller annan behörig person. Eftersom alla lägenheter har egen ventilationskanal skall också beställning av provtryckning göras av den som avser att installera fläkten. Beställaren står också för de kostnader provtryckningen medför. När motordriven fläkt installerats och installationen godkänts, skall besiktningsprotokoll lämnas till styrelsen. 

Husdjur
Det är inte tillåtet att rasta hundar inom bostadsområdet. Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de inte upplevs som störande. Hundar, katter eller andra husdjur får ej vistas i tvättstuga eller andra källarutrymmen.

Rökning
Rökning i trapphus, källare, tvättstuga, cykelrum eller andra gemensamma utrymmen är absolut förbjudet. Det är också förbjudet att kasta fimpar i rabatterna, i papperskorgarna, på gräsmattan, på uteplatsens stenplattor eller på gången framför entrédörrarna. Går du ut och röker, ta med en glasburk med lite vatten där du kan kasta fimparna. Du ska också se till att ta bort eller tömma burken då den är full.

Grillning
Grillning på baksidan av huskropparna är på grund av brandrisken inte tillåtet. Ska du grilla så hänvisar vi till de uteplatser som finns på gårdarna. Där är det mycket säkrare och där finns också en grill som du kan använda.

Mattpiskning
Man får inte skaka eller piska från fönster eller balkonger. Det finns en piskställning vid parkeringen mellan 6:an och 8:an, använd den.

Tvättstugorna
Tvättider bokas alltid med en tvättcylinder. Cylindern flyttas till parkeringsraden på tavlan efter avslutat tvättid. När du tvättat färdigt skall maskinerna noga rengöras, även tvätt- och sköljmedelsbehållaren. Glöm heller inte att göra rent inuti och runt gummilisten vid luckan. Tänk på att det kommer någon efter dig som också vill tvätta. Tvätt som torkas i torkrummet eller i torktumlaren skall plockas ned/ur omgående efter den blivit torr. Torktumlaren - glöm ej att ta ur och rengöra filtret från ludd efter användning.
Förlorad tvättcylinder eller nyckel till tvättcylinder skall anmälas till vicevärden. Att ersätta en förlorad nyckel kostar 100 kr och att ersätta en tvättcylinder inkl. nyckel kostar 250 kr. Endast nyckel till tvättcylinder med tillverkningsnummer går att ersätta.