Några bilder som visar hur vi i Brf Solhem arbetar!
Vi i Brf Solhem sköter det mesta av fastighetsskötsel, underhåll och reparationer själva. Inte för att vi måste, utan för att det känns rätt att göra så. Vi har full kontroll på vad som är gjort, vad som inte är gjort och vad som bör göras. De arbeten vi inte klarar själva eller som kräver auktoriserad personal som t.ex. El och VVS-arbeten, köper vi in. En del av det vi gjort sedan hösten 2013 har fotodokumenterats. Här nedan kan du se några bilder på hur vi i Brf Solhem arbetar.

Vi började med att fälla alla tallar på gårdarna. När de var borta blev det mycket luftigare mellan husen.

De gamla uteplatserna rivs, stenplattor transporteras bort och väggarna ställs tillfälligt åt sidan.

Arbetet med uteplatsen fortsätter. Nya plattor läggs och väggarna placeras åter på plats. Men väggarna hade nog sett sina bästa dagar....

Vi bygger nya väggar, planterar häck och blommor. Som kronan på verket monterar vi också paviljonger på båda uteplatserna.

Det är noga med vattenpasset. De nya skyltarna skall stå rakt vid parkeringen. Hyrliften på plats. Dålig panel skall bort och ersättas med ny.

Vi bygger staket och lägger plattor på platsen där soptunnorna skall stå.

Under hösten 2015 byttes alla balkongdörrar ut.

Under sensommaren 2015 planterades två äppelträd, ett päronträd och ett plomonträd på gårdarna.

En mindre förrådscontainer monteras. Där skall en del redskap förvaras. Vi köpte in och monterade fasadskyltar på alla hus.

En lokal i dåligt skick skulle rustas upp och bli vårt nya styrelserum. Först knackar Sven bort all dålig puts, sedan murar han om väggen.

När Sven var klar med murningsarbetet hjälptes vi åt att måla. När färgen var torr satte vi upp ny belysning och några tavlor.

Nya styrelserummet står klart. Nya möbler, tavlor på väggarna, bekväm myshörna och bra konferensstolar.

Stora stenar och stenblock i gräsmattan har varit ett bekymmer, men med Vidars hjälp är de både spräckta och borttagna.

Efter stenspräckningen uppstod en del hål i gräsmattan och dessa behövde fyllas ut. När vi ändå var igång, så passade vi på att fylla ut många av ojämnheterna.

Tomtgränsen mellan Solhemsgatan och gräsmattorna var inte speciellt attraktiv. För att skapa en trevligare inramning beslutade vi oss för att plantera en häck.

Vi handgräver ett 75 meter långt planteringsdike utefter hela tomtgränsen mot Solhemsgatan. Där planteras en Ligusterhäck.

Två år senare har Ligusterhäcken tagit form och nu ser det betydligt bättre ut.

Göran med trimmern. Mångsysslaren Sven sköter om det mesta när det gäller häckar och rabatter.

Under hösten 2013 rustade vi upp både tvättstugor och torkrum.

Golv och väggar i källargångar och andra utrymmen har spacklats och målats.

Samtliga cykelrum renoverades under sommaren 2016.